Alle publicaties ValueWeb: over waarde in netwerken en ecosystemen

ValueWeb: over waarde in netwerken en ecosystemen

Share whitepaper

Een levensvatbare strategie staat gegrondvest in de supply chain, het ecosysteem waar uw organisatie deel van uitmaakt en neemt ontwikkelingen in beschouwing in het veld van technologie en de maatschappij. Wat belangrijk is voor onze ideeën in deze whitepaper is het concept van ‘waarde’ en de relaties die we opbouwen met anderen: consumenten en onze zakenpartners. Alles wat we doen moet uiteindelijk waarde hebben voor iedereen die deel uitmaakt van het netwerk waarbinnen we opereren.

Waar gaat deze whitepaper over?

Veel van onze managementtools vinden hun wortels nog steeds in een tijdperk waarin de organisatie het centrale oriëntatiepunt was. Wij zijn van mening dat we ons meer en meer moeten richten op wat buiten plaatsvindt, op hoe we ontwikkelingen op het gebied van technologie kunnen benutten, wat we van anderen kunnen leren, hoe we het beste kunnen (samen)werken en hoe we verandering en innovatie moeten implementeren. Dit betekent ook verandering voor onze zakenpartners en de manier waarop we een perfect klantentraject ontwerpen.

Het ValueWeb moedigt redeneren aan op basis van het waardevoorstel voor de eindklanten onafhankelijk van uw plek in de waardeketen

Download whitepaper

Wij zijn van mening dat wij ons meer en meer moeten richten op:

  • Wat vindt er buiten plaats?
  • Hoe kunnen we ontwikkelingen op het gebied van technologie benutten?
  • Wat kunnen we leren van anderen, hoe kunnen we het beste (samen)werken?
  • Hoe moeten we verandering en innovatie implementeren?
Download whitepaper

Al deze vragen moeten worden beantwoord op basis van een ’totaalplaatje’. Een beeld dat een goede tijdelijke kijk geeft op de wereld waarin de organisaties vandaag de dag opereren en dat ons in staat stelt om trends en toekomstige veranderingen in beschouwing te nemen die een betere ervaring zullen bieden aan onze klanten. Ook laat het zien hoe we beter met onze partners kunnen samenwerken en kunnen bijdragen aan de samenleving waar we deel van uitmaken.

Het vastleggen van deze ontwikkelingen in een enkel beeld zou geweldig zijn: om de complexiteit te verminderen, ons te concentreren op de essentie, de waardesystemen van onze partners en consumentengroepen te kennen, onderlinge afhankelijkheden te begrijpen en een beeld op te bouwen van de beste weg naar de toekomst. De echte waarde wordt ervaren door zij die gebruikmaken van onze goederen en diensten: de eindklant.

Back to previous page