Klantcases Het digitaliseren van Arbo Unie diensten voor een veilige, gezonde en productieve manier van werken

Het digitaliseren van Arbo Unie diensten voor een veilige, gezonde en productieve manier van werken

Share this article

Arbo Unie is beroepsmatige gezondheidsorganisatie die mensen helpt te werken op een veilige, gezonde en productieve manier zodat zij het meeste uit hun potentie kunnen halen. Arbo Unie ondersteunt Nederlandse organisaties die deze filosofie delen. Momenteel ondersteunen zij meer dan 1,2 miljoen werknemers in meer dan 12.000 organisaties. Veranderingen in de demografie, de behoeften van de klant en een groeiende kloof tussen vraag en aanbod dwong Arbo Unie om hun dienstverlening te digitaliseren.

HUN VRAAG

Arbo Unie zocht een partner die hen zou begeleiden in hun digitale transformatietraject om nieuwe digitale zorgverleningsdiensten te kunnen leveren terwijl de continuïteit gewaarborgd kon blijven.

 • Wat is de beste manier om ons huidige IT-landschap te moderniseren om zo in staat te zijn om nieuwe digitale gezondheidsdiensten te kunnen leveren als een beroepsmatige gezondheidsorganisatie?
 • Wat is de beste manier om ons huidige IT-landschap te moderniseren om zo in staat te zijn om nieuwe digitale gezondheidsdiensten te kunnen leveren als een beroepsmatige gezondheidsorganisatie?
 • Wat zijn de financiële en niet-financiële risico’s die zich zouden kunnen voordoen en welke noodzakelijke maatregelen moeten daarvoor worden genomen?
 • Wat zijn de financiële en niet-financiële risico’s die zich zouden kunnen voordoen en welke noodzakelijke maatregelen moeten daarvoor worden genomen?

ONS ANTWOORD

Anderson MacGyver begeleidde Arbo Unie bij het selecteren en contracteren van IT-marktdiensten en het uitvoeren van het strategische IT-programma.

 • Definieer een strategie om het IT-landschap te moderniseren zodat digitale gezondheidsdiensten kunnen worden verleend.
 • Contracteer de IT-marktdiensten om het landschap te moderniseren en het kernsysteem en portaaldiensten te organiseren op basis van SLA.
 • Ontwerp een uitgaveroutekaart en beheer de benodigdheden door je daarbij te richten op de bedrijfswaarde.
 • Migreer het datacentrum met platforming en publieke cloudintegratie voor de nieuwe portalen.
 • Programmamanagement van de softwareontwikkeling, het testen en uitgeven van managementactiviteiten en het beheren van de IT-partner.
 • Verplaats van programma- naar een DevOps-organisatie voor een continue dienstverlening.

IMPACT+

Arbo Unie beschikt nu over een gemoderniseerde kern en portaal om digitale gezondheidszorgdiensten te kunnen leveren aan hun klanten en hun IT-dienstverlener wordt beheerd

 • Toegewijde Arbo Unie-organisatie en externe IT-dienstverlener om dit strategische programma op een innovatieve en beheerste manier te realiseren.
 • Datacentrummigratie zonder onderbreking van de dienstverlening van de gezondheidszorgdiensten.
 • Datacentrummigratie zonder onderbreking van de dienstverlening van de gezondheidszorgdiensten.
 • Datacentrummigratie zonder onderbreking van de dienstverlening van de gezondheidszorgdiensten.

Digitale bekwaamheid op bestuursniveau moet gegarandeerd zijn binnen organisaties en de raad van toezicht moet hier goed op letten.

Lisette van Breugel – COO Arbo Unie

KLANTArbo Unie
INDUSTRIEZorgverlening
LOCATIENL (HQ)
PERSONEEL~700  (2020)

Back to previous page