Multimodale organisaties

Wij ontwerpen, dimensioneren en begeleiden de implementatie van goed presterende multimodale organisaties voor klanten om de krachtige potentie van data en technologie te benutten.

Om competitief te blijven en de digitalisering van uw organisatie te kunnen voortzetten, is het erg belangrijk om voldoende flexibel te zijn. Kennis van producten en diensten, bedrijfsprocessen, data en IT moeten geïntegreerd worden in een gevatte en haalbare organisatorische vorm. Je kennis van digitalisering en data uitbreiden, alsmede het stimuleren van innovatie, zijn belangrijke succesfactoren.

Anderson MacGyver ontwerpt en implementeert digitale organisaties op basis van onze multimodale benadering die bedrijfsactiviteiten categoriseert en deze koppelt aan de bijbehorende rollen en leiderschapsvormen. Onze belangrijkste benaderingen daarvoor staan hieronder omschreven

Definieer uw technologische landschap

Het ontwerpen van een multimodale bedrijfstechnologieorganisatie begint bij het begrijpen van uw belangrijkste uitdagingen en te willen veranderen. We ontwikkelen de doelstellingen en ontwerpen de principes, wat ons in staat stelt om een hoogwaardig organisatorisch ontwerp te schetsen en te valideren. Vervolgens werken we het ontwerp verder uit en vragen we om goedkeuring voor de transitie. Dan zijn we klaar om de overstap te maken naar de implementatiefase, waar wij u zullen ondersteunen bij de algemene transitie naar een multimodale organisatie.

Beoordeel en dimensioneer uw organisatie

Wij beoordelen de effectiviteit van uw IT-organisatie Na een uitgangspunt te hebben vastgesteld en te hebben bepaald welke controles van kracht moeten zijn, zoomen we in op relevante beoordelingsvlakken. Hieronder vallen het beheerontwerp, leiderschap, het dimensioneren van de organisatie en gedetailleerde organisatie-/procesontwerpen. Dan beoordelen we onze bevindingen, vinden we de hoofdoorzaken en delen wij met het team een verslag met daarin onze conclusie en aanbevelingen.

Ontwerp uw leveranciersbeheer

Iedereen die erover nadenkt om IT-diensten aan te schaffen of zelf te ontwikkelen zou zich moeten richten op zowel zijn of haar eigen beheer als die van de aanbieder. Je begint door te bepalen welke bedrijfsactiviteit ondersteund moet worden. De juiste IT-oplossing en -partnerschap – een optimale mix van contact en relatie – zullen zich in een paar logische stappen vanzelf voordoen. Via onze stap-voor-stapbenadering selecteren wij uiteindelijk het juiste beheermodel voor elk soort dienst.

Anderson MacGyver

Het kerndoel van Anderson MacGyver is om de ongerealiseerde bedrijfswaarde van onze klanten te beteugelen door de krachtige potentie van data & technologie te benutten. Wij leveren strategisch advies aan bestuurs- en directieleden om hun digitale traject vorm te geven en te sturen.