Klantcases Een bruikbare IT-strategie voor Nederlandse Spoorwegen

Een bruikbare IT-strategie voor Nederlandse Spoorwegen

Share this article

De Nederlandse Spoorwegen NV (NS) is de grootste spoorwegmaatschappij in Nederland. Gemiddeld vervoert NS 1,1 miljoen reizigers per dag. De mobiliteitsmarkt verandert snel, in termen van klantgedrag, nieuwe toetreders en diversificatie van klantkanalen. NS transformeert daarom van een treinbedrijf naar een mobiliteitsaanbieder, waarbij spoorvervoer deel uitmaakt van hun aanbod. Om deze transformatie mogelijk te maken is een veelzijdige organisatie op het gebied van IT en personeel essentieel.

HUN VRAAG

In 2020 fuseerde NS haar Business en IT afdelingen tot de ComIT afdeling, zodat business en IT op een wendbare manier tot versnelde output konden komen. De nieuwe organisatie stuitte op beperkingen in het IT-landschap, die een snelle, veelzijdige ondersteuning van de business in de weg stonden.

Een beknopte, bruikbare IT-strategie ontwikkelen die de ambities van de NS ondersteunt
Hoe legacy en gefragmenteerde systeemoplossingen te migreren naar een samenhangend IT-landschap
Hoe menselijk kapitaal en IT slim te koppelen aan de juiste teams
Ondersteuning van belangrijke marktontwikkelingen als Mobiliteit-als-een-Dienst en Deur-tot-Deur mobiliteit
Samenwerking met veel meer externe partijen vergemakkelijken
Basis voor migratie van OV-chipkaart naar OV-pay

ONS ANTWOORD

De enorme uitdaging, zowel intern (verouderde gefragmenteerde IT) als extern (snel veranderende marktomstandigheden) vereiste een gestructureerde aanpak, in een nauwe samenwerking met NS-teams.

Op basis van de ‘as-is’ situatie ontwikkelden we een Operating Model Canvas (OMC), met het applicatielandschap als een overlay op de OMC
Er is een multimodaliteitsanalyse uitgevoerd, waarbij de bedrijfsactiviteiten en technologie zijn ingedeeld naar Multimodaliteit
De inzichten die hieruit voortvloeiden werden verwerkt in de ’to-be’ situatie
Vervolgens is de IT-strategie ontworpen in combinatie met een gestructureerde roadmap

IMPACT+

De geleverde IT-strategie, als onderdeel van de overkoepelende NS-ambities, stelde de organisatie in stat de IT-transformatie uit te voeren en te beheersen.

Uitvoerbare strategie en routekaart
Gemeenschappelijk inzicht in het verband tussen bedrijfs- en IT-initiatieven
 Transformatie beginnend bij de kernsystemen
Gevolgd door applicatie- en engagementlagen
Definiëren van de sourcingstrategie

Onze IT-strategie vormt de basis van onze digitale ambities. IT moet ons commerciële aanbod in de snel veranderende mobiliteitsmarkt snel en veelzijdig ondersteunen.

Ivo Steffens, Directeur Commerce & IT
KLANTNederlandse Spoorwegen NV
INDUSTRIEMobiliteit
LOCATIENL (HQ)
WERKNEMERS18897
Back to previous page
Get in touch!
David Jongste
Director Benelux | Management Consultant
david.jongste@andersonmacgyver.com+31 6 1467 3009