Alle publicaties Multimodaliteit: Bedrijfsactiviteit model

Multimodaliteit: Bedrijfsactiviteit model

Share whitepaper

De eigenschappen van bedrijfsactiviteiten zijn bepalend in het vinden van de juiste oplossingen omtrent technologie en data. Deze bedrijfsactiviteiten en hun eigenschappen hebben invloed op, en zijn het startpunt voor, veel keuzes die je zult moeten maken omtrent technologie en data. Zo kun je in veel gevallen een marktoplossing selecteren en implementeren voor standaard bedrijfsactiviteiten. In geval van specifieke bedrijfsactiviteiten zal je in wellicht maatwerk en/of agile oplossingen nodig hebben, die vervolgens ook weer een andere manier van aansturing nodig hebben.

Waar gaat dit whitepaper over?

In onze werkwijze nemen we de eigenschappen van individuele bedrijfsactiviteiten als een startpunt voor digitale transformaties. Hierbij gebruiken we het Business Activity Model om activiteiten te classificeren: onze multimodale analyse van bedrijfsactiviteiten. In dit whitepaper leggen we het Business Activity Model uit.

Het model is gebaseerd op 8 jaar ervaring, en is breed toegepast om bedrijven te helpen met het organiseren van technologie en data. Wij gebruiken het model voor onder meer: het ontwerpen van technologie en data organisaties, het aansturen van technologie- en datateams, leveranciersselectie, bedrijfsarchitectuur, uitbestedingsoverwegingen en applicatierationalisatie. Het model is gaandeweg – gebaseerd op ervaring en feedback van klanten, projecten en academisch onderzoek – verbeterd.

Download whitepaper

Een Operationeel Modelcanvas zorgt voor de verbinding tussen het bedrijfsmodel aan de ene kant en de bedrijfsactiviteiten en -informatie, inclusief de bijkomende Data- en technologiediensten, aan de andere kant.

  • Het canvas wordt opgezet vanuit een bedrijfsperspectief in plaats van een Data- en techperspectief
  • Het canvas streeft ernaar om de essentie van het bedrijf in een enkele afbeelding te visualiseren en omschrijven
  • Het canvas verbetert de communicatie tussen het zakenleven en Data en Technologie
Download whitepaper
Back to previous page