Alle publicaties Multimodaliteit: Bedrijfsactiviteit model

Multimodaliteit: Bedrijfsactiviteit model

Deel whitepaper

De eigenschappen van bedrijfsactiviteiten zijn bepalend in het vinden van de juiste oplossingen omtrent technologie en data. Als de eigenschappen anders zijn, kan dit resulteren in andere oplossingen voor digitale technologie, andere manier waarop deze zijn georganiseerd of worden gemanaged, zowel hoe deze worden gefinancierd of gezocht. Soms is het nodig om algemene oplossingen te implementeren. In andere gevallen, als de toekomst van het bedrijf moet worden gewaarborgd, kunnen specifieke oplossingen in een agile omgeving nodig zijn. Afhankelijk van de situatie zijn andere criteria van toepassing op de selectie van technologie, partners, en de manier waarop organisatie en management moet worden opgezet.

Waar gaat dit whitepaper over?

In onze werkwijze nemen we de eigenschappen van individuele bedrijfsprocessen, en de specifieke benodigdheden als een startpunt. We gebruiken het Business Activity Model om bedrijfsactiviteiten te classificeren: onze multimodale analyse van bedrijfsactiviteiten. In dit whitepaper leggen we het Business Activity Model uit. Het model is gebaseerd op 8 jaar ervaring, en is breed toegepast om technologie en data organisaties te ontwerpen, evenals in het vormen van bestuur omtrent technologie en data, zowel leveranciersselectie, bedrijfsarchitectuur, en applicatierationalisatie. Het model is gaandeweg – gebaseerd op ervaring en feedback van klanten, projecten, en academisch onderzoek – verbeterd.

Download whitepaper

Een Operationeel Modelcanvas zorgt voor de verbinding tussen het bedrijfsmodel aan de ene kant en de bedrijfsactiviteiten en -informatie, inclusief de bijkomende IT-diensten, aan de andere kant.

  • Het canvas wordt opgezet vanuit een bedrijfsperspectief in plaats van een IT-perspectief
  • Het canvas streeft ernaar om de essentie van het bedrijf in een enkele afbeelding te visualiseren en omschrijven
  • Het canvas verbeterd de communicatie tussen het zakenleven en IT
Download whitepaper
Terug naar vorige pagina