Alle publicaties Maximaliseer de creatieve potentie van uw organisatie!

Maximaliseer de creatieve potentie van uw organisatie!

Deel dit artikel

We leven in spannende tijden. Nieuwe technologieën en slim gebruik van data bieden een breed scala aan kansen. Om deze optimaal te benutten hebben bedrijven een constante stroom van nieuwe ideeën nodig. Een recente studie van het Wereld Economisch Forum onder senior-dossierbeheerders van leidende bedrijven bevestigt de behoefte aan werknemers met creatieve vaardigheden. Creativiteit wordt met de dag belangrijker.

Zijn managers volledig afhankelijk van de creatieve individuen binnen hun teams? Of kunnen nieuwe ideeën ook afkomstig zijn van werknemers die van nature minder inventief zijn? Zou het mogelijk zijn om die werknemers op zo’n manier te stimuleren dat je in feite de creatieve potentie van je team verhoogt? Deze onderwerpen vormden het aandachtspunt van mijn onderzoek.

Best uitdagend

Creativiteit betekent het bedenken van nieuwe en bruikbare ideeën om (vaak complexe) problemen op te lossen waar nog geen oplossing voor bekend is. Nieuwe mogelijkheden zien kan echter best uitdagend zijn voor de meeste mensen aangezien we doorgaans beperkt worden door ons denkraam. Het psychologische fenomeen van een denkraam zorgt ervoor dat we een probleem doorgaans altijd op dezelfde manier proberen op te lossen, zelfs als die oplossing niet werkt. We blijven steken in een specifieke denkstructuur en hebben er moeite mee om problemen vanuit een ander perspectief te bekijken.

Persoonlijkheid.

Sommige mensen zijn beter in staat hun denkraam te doorbreken dan anderen. In mijn onderzoek keek ik naar twee persoonlijkheidstypen die op het gebied van creativiteit van elkaar verschillen. Aan de ene kant heb je de mensen met een open persoonlijkheid. Deze persoonlijkheid wordt gekenmerkt door het continu openstaan voor nieuwe ervaringen en altijd nieuwe mensen willen ontmoeten. De open persoonlijkheid heeft een flexibele geest, kan gemakkelijk van benadering veranderen en heeft minder moeite met het vinden van oplossingen tot complexe problemen. Het is goed mogelijk dat werknemers met deze persoonlijkheid regelmatig gevraagd worden om nieuwe oplossingen te bedenken.

Aan de andere kant is er ook een groep die wordt gekenmerkt door een behoefte aan structuur om de wereld te begrijpen en erin te kunnen functioneren. Mijn onderzoekt toont aan dat deze mensen inderdaad in staat zijn tot het bedenken van creatieve ideeën, maar dat zij heel anders met problemen omgaan. In plaats van een flexibele manier van denken gaan zij systematisch te werk. Zij analyseren en kaderen het probleem. Binnen dit kader zijn zij erg volhardend in het vinden van oplossingen. De eerste ideeën blinken wellicht niet uit van de originaliteit, maar uiteindelijk komen zij toch tot nieuwe creatieve oplossingen.

Leiderschap

Tijdens mijn onderzoek naar de rol van leiderschap in in het stimuleren van creativiteit op de werkvloer, kwam ik tot een interessante ontdekking. De gestructureerde en volhardende werknemer heeft baat bij leiders die bewust gebruikmaken van bekrachtigende gedragen. Deze gedragen zijn o.a. het plaatsen van vertrouwen in de werknemers, het uit de weg ruimen van obstakels wat betreft tijd en middelen, het promoten van autonomie in de besluitvorming en de nadruk leggen op het belang van hun bijdrage. Opmerkelijk genoeg lijkt deze vorm van leiderschap negatief te werken voor mensen met een open persoonlijkheid. Bekrachtigend gedrag is daarom enkel productief wanneer men het daadwerkelijk nodig heeft!

Je leiderschapsgedrag aanpassen is daarom essentieel! Geef individuen met open persoonlijkheden complexe problemen en laat ze de oplossing zelf vinden. De volhardende en gestructureerde groep heeft bekrachtiging nodig. Uit vertrouwen en geen ze voldoende tijd om het probleem te kaderen en nieuwe ideeën te bedenken. Creativiteit en nieuwe ideeën zijn essentieel in deze tijden van digitale transformatie. Door er zeker van te zijn dat je leiderschapsgedrag in lijn staat met de behoeften van je probleemoplossende team, verhogen bedrijven hun creatieve potentie. Door gebruik te maken van creativiteit op elk niveau van de organisatie, zullen onverwachte en innovatieve ideeën naar boven komen die bedrijven in staat stellen om de kansen aan te grijpen die door digitale mogelijkheden geboden worden!

Terug naar vorige pagina