Technologie en partners

Wij ontwerpen en implementeren toekomstbestendige data- en technologielandschappen en begeleiden sourcing van fit-for-purpose oplossing en partners.

Hoge data- en technologiekosten, teleurstellende applicatieprestatie, een data- en techlandschap dat niet aan zijn doel voldoet, verouderde infrastructuren of een ineffectief partnerschap met leveranciers. Allemaal voorbeelden van de problemen waar digitale diensten mee gepaard kunnen gaan.

Anderson MacGyver ondersteunt klanten met het identificeren en realiseren van oplossingen voor geweldige digitale diensten. Op basis van de multimodale benadering kunnen de oplossingen die aan de behoeften van de bedrijfsactiviteiten voldoen, geïdentificeerd worden. Alle vereiste belanghebbenden zijn daarbij betrokken. Het selecteren en contracteren van data- en technologieoplossingen en servicepartners, om het toekomstige digitale landschap te realiseren, maakt onderdeel uit van die oplossing.

Wij ontwerpen en implementeren oplossingen voor digitale diensten via verschillende benaderingen. Hieronder omschrijven wij een selectie van onze belangrijkste benaderingen.

Definieer uw sourcingstrategie

Een cruciaal onderdeel van het hebben van fit-for-purpose oplossingen en -partners, is het beschikken over de juiste sourcingstrategie. Wij analyseren uw sourcingcontext, en kijken daarbij naar de relevante bedrijfsactiviteiten, technologiediensten, markttrends, huidige capaciteiten en de bestaande kostenstructuur en contracten. Wij definiëren een sourcingmodel, inclusief de drijfveren en doelstellingen, alsmede de dienstleveringsopties. Na de impact en implementatieroutekaart te hebben verfijnd is de sourcingstrategie klaar om uitgevoerd te worden.

Rationaliseer uw applicatielandschap

Een ander belangrijk onderdeel van het hebben van fit-for-purpose oplossingen, is het identificeren van applicaties die moeten worden vastgehouden, vervangen, beëindigd of samengevoegd. We beginnen met dit applicatierationalisatieproces door uw bedrijfsactiviteiten en huidige applicatielandschap te analyseren. Hierna bepalen we de compliancy, waarde, technologie en financiële eigenschappen van applicaties. Dit stelt ons in staat om de rationalisatiemethoden te definiëren en de aan de belanghebbenden voorgestelde veranderingen te valideren. We ronden af door de businesscase voor rationalisatie op te bouwen en de rationalisatieroutekaart te ontwikkelen.

Marktdiensten voor selectie en contractering

Een cruciaal element van uw sourcingstrategie is het selecteren en contracteren van data- en technologieaanbieders en bedrijfsoplossingen. Na het eerste verkennende onderzoek, kwalificeren wij aanbieders en bereiden wij een lange lijst voor op basis van bepaalde specificaties, gebruikssituaties en input van gebruikers. Op basis van bezoeken aan de aanbieder en demonstraties van de oplossingen verfijnen we de lijst. Het vastleggen van de culturele overeenkomsten is op dit punt erg belangrijk. We bereiden een RfP voor, organiseren dieptesessies en bezoeken referenties waardoor u beter in staat zal zijn een definitieve aanbieder te kiezen. Als laatste volgt de onderhandeling en komen we voor u tot een overeenkomst met de gewenste aanbieder.

Implementeer de belangrijkste bedrijfsoplossingen

In het middelpunt van uw applicatielandschap vinden we uw (ERP) bedrijfsoplossing. Wij ondersteunen u gedurende het gehele implementatieproces. Dit begint bij het ontwikkelen van een bewijs van concept. Daarna gaan we over op de implementatie van- en migratie naar de nieuwe bedrijfsoplossing. Gedurende dit gehele project ondersteunen wij u door de oplossing voor u op te zetten; medewerkers op te leiden en handleidingen te ontwerpen. Nadat u live bent gegaan, staan wij u bij via onze nazorg en operationele ondersteuning.

Anderson MacGyver

Anderson MacGyver maakt impact door organisaties te helpen ongerealiseerde businesswaarde te benutten met het organiseren van de potentie van data en technologie. Wij adviseren strategisch management bij het ontwerpen en besturen van de digitale agenda en ontwerpen en implementeren multimodale organisaties en toekomstbestendige technologie- en datalandschappen.