Never let a good crisis go to waste – create your silver lining during the COVID-19 pandemic

De COVID-19 pandemie is een uitdaging voor bedrijven over de hele wereld. Desalniettemin, met de juiste houding kan deze crisis worden gebruikt als katalysator voor verandering en kan het organisaties zelfs in staat stellen zich in te zetten voor de maatschappij. Deze blog belicht de mogelijke positieve effecten van een crisis. Lees verder in het Engels.

Lees verder!

Dynamiek van nut en noodzaak

Veranderingen op het gebied van demografie, klantwensen en een dreigend gat tussen vraag en aanbod van bedrijfsartsen dwingen Arbo Unie tot een meer op digitale leest geschoeide dienstverlening. Lisette van Breugel, sinds 2013 chief operating officer (COO) van Arbo Unie, vertelt over de keuzes en uitdagingen waar zij en haar collega’s voor staan.

Lees verder!