DIENSTEN

Digitale strategie

Wij geven strategisch advies aan bestuurs- en directieleden om hun digitale traject vorm te geven en de transformatie te sturen.

Data en technologie hebben een sterke invloed op hoe organisaties werken. Nieuwe bedrijven met nieuwe digitale businessmodellen zorgen voor een snelle verandering van de markt. Volledige ecosystemen zijn aan het transformeren. Gevestigde bedrijven zijn gedwongen na te denken over de manier waarop zij deze digitale ontwikkelingen zullen benutten. Een duidelijke en praktische digitale agenda die wordt ondersteund door het management van de organisatie is essentieel voor elke digitale transformatie.

Voor Anderson MacGyver betekent ‘praktisch’ dat de impact, die de strategie op zowel de organisatie als diens processen, systemen en partners zal hebben, reeds geëvalueerd is. Wij zijn ons ervan bewust dat, terwijl we toewerken naar een digitale toekomst, het vaak noodzakelijk is om de huidige processen en systemen te heroverwegen (de ‘core-business’). Daarom ontwikkelen wij de digitale agenda zo, dat hij via verschillende benaderingen kan worden toegepast. Hieronder omschrijven wij een selectie van onze belangrijkste benaderingen.

Bepaal uw digitale agenda

We beginnen het traject door de digitale agenda te bepalen op basis van uw bedrijf of digitale strategie. We analyseren uw branche en bedrijf, en verkennen relevante problemen. Vervolgens testen en valideren we de richtlijnen van uw bedrijf, alsmede de technologische principes die hier aan ten grondslag liggen. Op deze manier kunnen wij scenario’s identificeren en een digitale agenda opzetten die in lijn is met uw bedrijf en technologie.

Beoordeel uw data en technologische capaciteiten

Om uw digitale agenda te onderbouwen, beoordelen wij uw data en technologische capaciteiten. We maken gebruik van een modulaire aanpak, waarbij we de keuze maken tussen vijf aandachtsgebieden die binnen de reikwijdte van het onderzoek vallen: strategische fit, technologie, data set, kosten en organisatie. Voor deze laatste twee zijn wij in staat bandbreedtes te geven wat betreft de technologie- en datakosten (omzet en uitvoering) en organisatiegrootte (voor het beheren van vraag en aanbod).

Definieer uw technologische landschap

Wij helpen u richting te bepalen voor uw technologische landschap. We starten door de verwachtingen, planning en overeengekomen benadering uiteen te zetten. We maken gebruik van interviews en workshops om een algemeen begrip te krijgen van de context en de huidige situatie. Samen ontwikkelen we vervolgens de toekomstige staat van uw technologische landschap, inclusief een go-to marktstrategie, routekaart en financiële implicaties.

Onderbouw uw strategische programma

Het implementeren van uw digitale agenda is geen makkelijke onderneming, maar wij kunnen daar bij helpen. Allereerst onderbouwen we waarom het strategische programma kan worden toegepast voor de uitvoering van uw digitale agenda. Nadat we tot een overeenkomst zijn gekomen voor de aanpak, analyseren we relevante documentatie en voeren we interviews uit. We valideren en organiseren de oplossingsscenario’s en zetten het aanpassingsprogramma op. Als laatste bepalen we de transformatieroutekaart en komen we tot een overeenkomst wat betreft de belangrijkste risico- en succesfactoren.

Wilt u ook een digitale strategie voor uw organisatie?

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie en advies op maat!

Anderson MacGyver

Anderson MacGyver maakt impact door organisaties te helpen ongerealiseerde businesswaarde te benutten met het organiseren van de potentie van data en technologie. Wij adviseren strategisch management bij het ontwerpen en besturen van de digitale agenda en ontwerpen en implementeren multimodale organisaties en toekomstbestendige technologie- en datalandschappen.