Alle publicaties Operating model canvas: een beeld zegt meer dan duizend woorden

Operating model canvas: een beeld zegt meer dan duizend woorden

Share whitepaper

Een Operating Model Canvas (OMC) slaat bruggen tussen de business enerzijds en de tech- en data-organisatie anderzijds. Het OMC is opgezet vanuit een bedrijfsperspectief, niet vanuit een IT-perspectief. Het richt zich op wat de business doet, haar waardepropositie en de belangrijkste stakeholders zoals klanten en business partners. Het model biedt een solide basis voor een gedeeld begrip voor de business. Het smeedt één enkele taal voor alle betrokkenen en visualiseert de essentie van de business in één beeld (A0 poster). Dit whitepaper legt het concept van een Operating Model Canvas uit.

Waar gaat dit whitepaper over?

Het bouwen van een canvas is een bekende aanpak om complexe zaken op een gestructureerde manier in één beeld te vangen. Een dergelijke aanpak, zoals bijvoorbeeld ook het Business Model Canvas wordt gebruikt, heeft door zijn eenvoud en krachtige grafische karakter aan populariteit gewonnen. Anderson MacGyver gebruikt daarom een soortgelijke aanpak als één van onze belangrijkste instrumenten in opdrachten waar wij Digitale bedrijfsstrategieën en technologie roadmaps voor onze klanten ontwikkelen.

Download whitepaper

Het OMC van een organisatie toont haar waardeproposities, activiteiten en actoren, en biedt een gemeenschappelijke taal voor business, tech en data.

  • Het OMC is opgezet vanuit een bedrijfsperspectief
  • Het OMC streeft ernaar om de essentie van de business in één beeld te visualiseren en te beschrijven
  • Het OMC stemt business, technologie en data op elkaar af door één enkel beeld van de business te bouwen
Download whitepaper

Een van de belangrijkste tools die wij bij Anderson MacGyver gebruiken is het Operating Model Canvas (OMC). Het schetst een eenduidig beeld van de organisatie in termen van haar bedrijfsactiviteiten, waardeproposities, producten, kanalen, klanten en belangrijkste stakeholders. Het OMC heeft bewezen een uitstekende basis te zijn voor effectieve discussies over de impact van strategische keuzes, en voor het bepalen van de digitale agenda. Het is een intuïtieve, eenvoudige en uitgebreide visuele weergave van de organisatie. Het OMC is ontwikkeld met een duidelijk oog op het creëren van bedrijfswaarde. Met het OMC kunnen digitale landschappen, technologische roadmaps en enterprise architectuur sterk en logisch worden gerelateerd aan het gedeelde bedrijfsperspectief. Het bouwen van een OMC bewees niet alleen de samenwerking tussen business, tech en data te verbeteren, maar helpt ook om business, tech en data op een gedeeld niveau te brengen om de business te begrijpen.

Het is onze core business om één visualisatie te ontwikkelen die zowel business, tech als data aanspreekt, en die helder en makkelijk herkenbaar is. Een logisch alternatief om digitale landschappen en digitale roadmaps adequaat weer te geven zou de enterprise architectuur benadering zijn. Die leidt ons echter onmiddellijk diep in gedetailleerde modellen en structuren, en mist de krachtige communicatie die nodig is naar business directors en lijnmanagers.

Om die reden hebben wij ons Operating Model Canvas gecreëerd. Bijna al onze klanten hebben A0-posters aan de muur hangen met hun Operating Model Canvas. Ze gebruiken het om de impact van digitale transformaties te laten zien, om digitale roadmaps of projectportfolio’s te visualiseren, nieuwe business modellen et cetera. Het OMC helpt organisaties om na te denken over het meest effectieve en waardetoevoegende gebruik van technologie en data, en om het digitale landschap vorm te geven.

Back to previous page
Get in touch!
Crystal Reijnen
Product lead | Management Consultant
crystal.reijnen@andersonmacgyver.com+31 6 831 967 98