Alle publicaties Het beheren van marktdiensten: vereisten en relaties

Het beheren van marktdiensten: vereisten en relaties

Share whitepaper

Het whitepaper biedt een raamwerk als ook manier van denken om de principes voor het ontwerpen en verbeteren van het beheer van marktdiensten te definiëren. Wij doen dit op basis van een eenvoudig 5-stappenplan en een heldere marktdienst typologie. Dit helpt de organisatie bij het identificeren en selecteren van de juiste marktoplossing. Zowel bij het opzetten van het juiste beheer voor de implementatie en uitvoering van de dienst als bij het opzetten van een basis voor een gezonde samenwerking met de aanbieder.

Waar gaat dit whitepaper over?

Digitale diensten van marktleveranciers zijn vaak goede technologische oplossingen voor de informatiebehoeften van veel bedrijfsprocessen. Het blijkt echter altijd zo te zijn dat de selectie en aanbesteding van deze oplossing niet voldoende is. Het implementeren en runnen van de diensten vereist vaak meer aandacht dan aanvankelijk wordt verwacht. Dit betekent dat het succes van elke oplossing afhankelijk is van diens aanbieder. Zowel de dienst als de relatie met de aanbieder vereisen een effectief beheer.

Een goed beheer moet de relaties met de aanbieders overzien, alsmede de risico’s zoals afhankelijkheid van de aanbieder, tekortkomingen van de dienst, een tekort aan innovatie, dataveiligheid en privacykwesties, het aanpassingsvermogen van de dienst en stijgende kosten

Download whitepaper

Het whitepaper biedt een raamwerk als ook manier van denken om de principes voor het ontwerpen en verbeteren van het beheer van marktdiensten te definiëren. Wij doen dit op basis van een eenvoudig 5-stappenplan en een heldere marktdienst typologie. Dit helpt de organisatie bij:

  • Het identificeren en selecteren van de juiste marktoplossing
  • Het opzetten van het juiste beheer voor de implementatie en uitvoering van de dienst
  • Het opzetten van een basis voor een gezonde samenwerking met de aanbieder
Download whitepaper

Dagelijkse bedrijfsactiviteiten zijn afhankelijk van deze diensten en wij verwachten daarom van de aanbieder dat zijn diensten meegroeien met de behoeften van het bedrijf. Niet elke relatie met de aanbieder ziet er hetzelfde uit. Bij sommige aanbieders is er sprake van een hoge mate van afhankelijkheid en een intensieve samenwerking, terwijl bij andere aanbieders de gebruikte technologie gezien wordt als een handelswaar en het beheer daarvan eenvoudiger kan. De mate waarin de aanbieder zelf bijdraagt aan nieuwe producten of ervoor zorgt dat de essentiële infrastructuur naar behoren wordt beheerd is ook belangrijk. Een effectief beheer is daarom noodzakelijk met deze aanbieders. Het opzetten en implementeren van het juiste beheer blijft echter lastig.

Back to previous page
Get in touch!
Onno Wasser
Guild lead Technology | Management Consultant
onno.wasser@andersonmacgyver.com+31 6 8360 6955