De enige manier om een nieuwe cultuur en nieuw gedrag te begrijpen is om terug te keren naar de basis

Hoe inspireert u nieuw gedrag en ontwikkelt u de cultuur?

Digitale technologie maakt binnen de organisatie andere en transparantere manieren voor het delen van informatie mogelijk. Uw digitale leiders moeten zichtbare veranderingen doorvoeren binnen de werkprocessen, de adoptie daarvan aanmoedigen, de nieuwe werkprocessen institutionaliseren en leren van hun fouten terwijl zij hun kennis uitbreiden.