De enige manier om een nieuwe cultuur en nieuw gedrag te begrijpen is om terug te keren naar de basis

Hoe inspireer je nieuw gedrag en ontwikkel je de cultuur?

Digitale technologie maakt binnen de organisatie andere en transparantere manieren voor het delen van informatie mogelijk. Jouw digitale leiders moeten zichtbare veranderingen doorvoeren binnen de werkprocessen, de adoptie daarvan aanmoedigen, de nieuwe werkprocessen institutionaliseren en leren van hun fouten terwijl zij hun kennis uitbreiden.