Alle publicaties Een set van organisatorische principes voldoet multimodaal gezien niet langer.

Een set van organisatorische principes voldoet multimodaal gezien niet langer.

Share this article

IT dat losstaat van bedrijfsactiviteiten maar enkel ondersteunt en dat is vastgelegd in een enkele kostengedreven cultuur: een verouderde opvatting, met name in het licht van hedendaagse digitale organisaties waarin IT een belangrijke rol speelt in het leveren van producten en diensten aan de eindgebruiker. Wanneer je een dergelijke digitale organisatie ontwerpt is het uitermate belangrijk om extra aandacht te besteden aan de juiste ontwerpprincipes. Het zal niet langer volstaan om een enkele set organisatieprincipes uniform toe te passen op de gehele organisatie: een goed functionerende organisatie vereist meerdere leiderschapsstijlen en -culturen. Anderson MacGyver omschrijft dit concept aan de hand van de term ‘multimodaliteit’.

Fit met bedrijfsactiviteit

Het belangrijkste principe van multimodaliteit is dat een geschikt digitaal organisatieontwerp gevormd moet worden door de kenmerken van de bedrijfsactiviteiten waarop een digitale organisatie zich richt, door middel van het toepassen van het Concurrerende Waarderaamwerk van Cameron en Quinn (2006).

Type organisatieculturen en hun kenmerken

Anderson MacGyvers multimodale model onderscheidt vier modaliteiten waarvan de digitale organisatie kan bestaan uit:

  • ondernemend, kort-cyclische innovatieteams (adhocratie) gericht op unieke bedrijfsactiviteiten die externe bedrijfswaarde creëren
  • stabiliteit en kostenbeherende teams (hiërarchie) gericht op handelswaargerelateerde bedrijfsactiviteiten die wel noodzakelijk zijn, maar niet onderscheidend voor de organisatie.
  • integratieteams die de digitale data-uitwisseling, cohesie, overeenstemming en wederzijde overeenkomsten beheren (clan), en die gericht zijn op bedrijfsactiviteiten die specifiek en verbindend zijn voor de organisatie en haar activiteiten
  • teams die op intelligente wijze marktoplossingen invoeren (markt) en in staat zijn om deze snel toe te passen voor algemene maar concurrerende bedrijfsactiviteiten die bedrijfswaarde creëren voor de klant

De competenties onder dit soort teams verschillen: innovatieteams (paars) vereisen heel andere competenties dan integratieteams (oranje). Marktteams (blauw) richten zich op het creëren van externe waarde, terwijl hiërarchieteams (groen) messcherp zijn wat betreft de kosten en stabiliteit van algemene functionaliteiten en diensten. Een succesvolle digitale organisatie vereist daarom een multimodaal organisatieontwerp: een nauwkeurig beschouwd balans van de verschillende modaliteiten en leiderschapsstijlen, daarbij rekening houdend met de gewenste verschillen in cultuur.

Back to previous page
Get in touch!
Edwin Wieringa
Guild lead Organization | Management Consultant
edwin.wieringa@andersonmacgyver.com+31 6 1323 8109