Alle publicaties Digitaliseren begint met organiseren

Digitaliseren begint met organiseren

Share this article

Teveel aandacht aan moderne digitale technologie leidt af van de ware fundamentele uitdagingen ov CIO’s, CDO’s en andere tech-leiders. Het invoeren van oplossingen is nutteloos zonder de juiste organisatorische structuur. Enkel wanneer alles en iedereen in de optimale rol en functie is geplaatst kunnen de juiste technologiekeuzes effectief worden gemaakt.

Veel organisaties opereren nog steeds in twee compleet verschillende werelden: aan de ene kant zien we de kansen van de nieuwe digitale bedrijfsmodellen – vaak aangedreven door technologisch vaardige werknemers en leiders. Aan de andere kant zien we de traditionele activiteiten: de bestuur- en beheermechanismen, verbonden met de overgenomen structuren, personeel en vaardigheden.

De uitdaging zit hem voor de meeste bedrijven niet voornamelijk in het omarmen van technologieën en vaardigheden. Dankzij de vooruitstrevende kant van de werknemers gebeurt dit namelijk al op grote schaal. De voornaamste uitdaging is echter het vangen van de groei van deze vaak wijdverspreide initiatieven op een gestructureerde, organisatie brede manier. Een multimodale benadering is essentieel voor het juiste organisatorische ontwerp en een optimale mix van competenties.

Een gezamenlijk startpunt

Een gezamenlijk startpunt is van cruciaal belang. Dit wordt bereikt door de bedrijfsstrategie te vangen binnen een breed gedragen visualisatie, op basis van een goed uitgedacht canvasproces. Iedereen gaat allereerst akkoord met het product dat aan zowel de klant als de markt moet worden geleverd. Daarna moet er sprake zijn van een consensus over de vereiste bedrijfsactiviteiten, inclusief de verantwoordelijke organisatorische eenheden.

Hierbij helpt het om de activiteiten onder te verdelen in vier modaliteiten:

Common

Vertegenwoordigt bedrijfsactiviteiten die worden gekenmerkt door een relatief stabiele omgeving en die vergelijkbaar zijn met vergelijkbare activiteiten in andere organisaties, zoals ondersteunende activiteiten zoals financiële administratie, personeelszaken en facilitair management.

Adaptive

Vertegenwoordigt bedrijfsactiviteiten die zeer responsief zijn, maar die in specifieke kenmerken niet verschillen van vergelijkbare activiteiten, producten of diensten van andere organisaties. Voorbeelden zijn concurrerende financiële diensten aangeboden door banken, ticketservices voor reizen en hotelkamers.

Specialized

Vertegenwoordigt bedrijfsactiviteiten die plaatsvinden in een relatief stabiele omgeving. Ze zijn specifiek omdat ze speciale kennis, middelen of methoden vereisen, zoals technisch onderhoud van apparatuur of specifieke infrastructuur (bijvoorbeeld tijdkritisch), specifieke IT, data-expertise, procesengineering of activiteiten die verschillende bedrijfsactiviteiten integreren.

Distinct

Vertegenwoordigt bedrijfsactiviteiten die specifiek en responsief zijn. Deze bedrijfsactiviteiten spelen een vitale rol in de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve producten en diensten als reactie op veranderende eisen van klanten, op ontwikkelingen in de maatschappij, technologie of de acties van concurrenten.

Transparantie is essentieel

Wanneer het fundamentele onderscheid tussen alle activiteiten helder is, wordt het makkelijker om deze effectief te structureren en aan het personeel toe te kennen. Op deze manier is het waarschijnlijker dat zowel digitale geniën als de meer traditionele werknemers zullen kunnen uitblinken. Hetzelfde geldt voor hun leiders. Ook wordt de relatie tussen activiteiten transparant gemaakt. Dit leidt tot het uitrollen van toepasselijkere technologische oplossingen en mogelijkheden.

Lees meer over onze benadering

CIO’s, CTO’s, CDO’s en andere IT-leiders die de digitalisering en invoering van technologie nauwkeurig in beschouwing willen nemen, kunnen veel baat hebben bij de benadering die door Anderson MacGyver uiteengezet wordt in de zojuist gepubliceerde (Engelse) whitepaper Het organiseren van data en technologie. Een methode die gekenmerkt wordt door pragmatisme, snelheid, een open oog voor nieuwe kansen en respect voor de gevestigde organisatie. De juiste weg naar echt digitaal succes.

“Een multimodale benadering is essentieel voor het juiste organisatorische ontwerp en een optimale mix van competenties.”

Back to previous page
Get in touch!
Edwin Wieringa
Guild lead Organization | Management Consultant
edwin.wieringa@andersonmacgyver.com+31 6 1323 8109