Alle publicaties ‘Groei en ontwikkeling vanuit de kernwaarden’

‘Groei en ontwikkeling vanuit de kernwaarden’

Share this article

David Jongste is sinds kort aangetreden als Director Benelux van Anderson MacGyver. De carrièrestap van de sinds 2014 jaar bij de adviesfirma werkzame consultant houdt verband met de verdere internationale expansie en ontwikkeling. Met kantoren in Duitsland en Zweden werkt Anderson MacGyver inmiddels op basis van een regiostructuur. Jongste zwaaide naast zijn advieswerk al enige tijd de scepter over marketing en sales. 

De nieuwe structuur en daarmee grotere autonomie voor de drie Europese regio’s maakt het voor Anderson MacGyver gemakkelijker om op te schalen. Waar oprichters Gerard Wijers en Rik Bijmholt zich nu kunnen richten op de grote lijnen, kunnen de landen hun eigen groei en ontwikkeling managen. “Onze consultants zullen daarbij meer dan ooit vanuit de centrale visie worden ondersteund bij het hanteren van de concepten, modellen en werkwijzen van Anderson MacGyver”, stelt Jongste. “We gaan onze consultancykennis nog steviger verankeren.” 

 Jongste benadrukt dat zijn aanstelling als leider van de Benelux-organisatie niet tot een verandering van koers zal leiden. “We zijn als Anderson MacGyver succesvol door een herkenbare, in de praktijk bewezen visie en aanpak. Onze familiaire, mens- en inhoudgedreven cultuur wordt door klanten en medewerkers als bijzonder plezierig ervaren. Dat gaan we dus niet veranderen – we gaan het juist nog verder ontwikkelen.” 

Productizen

Kenmerkend voor Anderson MacGyver is dat digitale transformaties bij klanten worden aangevlogen vanuit een holistisch perspectief, waarbij bedrijfsactiviteiten, organisatie, architectuur, IT en data worden meegenomen. Naast maatwerk-consultancy werkt de internationale adviesfirma aan het ‘productizen’ van het intellectuele eigendom. Onder meer door de ontwikkeling van INOX, specifieke software tooling waarmee klanten in staat zijn om de ingezette digitale koers te bestendigen. Voor dat laatste werkt men samen met externe partners. 

 Volgens David Jongste heeft de internationalisering een gunstig effect op het thought leadership en daarmee de ondersteuning van klanten. “Door toepassing van onze modellen in uiteenlopende culturele en economische settings, wordt onze aanpak steeds krachtiger, rijker en weerbaarder. Dat geldt ook voor onze mensen. Tegelijk zullen we altijd vasthouden aan kernwaarden als technologie-gedreven mensenbedrijf: gepassioneerd, authentiek, impactful binnen een familie-achtige sfeer.” 

Voedingsbodem

Doelstellingen van Anderson MacGyver zijn de ontwikkeling van mensen en het intellectuele eigendom, het laten groeien van het team van consultants. “Dit vormt een voedingsbodem voor nieuwe energie, inzichten en impact bij klanten. We ondersteunen organisaties bij hun doelstellingen: het beter bedienen van klanten, andere manieren van werken mogelijk maken, producten ontwikkelen en in de markt zetten.” 

Anderson MacGyver staat bij de organisaties die men bedient vaak voor complexe vraagstukken. “Het gaat er veelal om zaken in essentie te doorgronden, patronen te doorbreken en mensen bij elkaar te brengen”, aldus de nieuwe Director Benelux. “Wanneer dat lukt leveren we die substantiële, impactvolle bijdrage.” 

 Het streven is om als Anderson MacGyver in 2030 qua naam en impact internationaal aan de top te staan. “Die ambitie draait vooral om de weg erheen en om de mensen met wie we die reis maken. Samenwerken, interessante dingen meemaken. Moeilijke momenten overwinnen door met elkaar te reflecteren op wat we doen, hoe we zaken kunnen ombuigen. Maar ook door rond onze klanten teams te vormen en het echt samen te doen, co-creëren en successen te vieren.” 

Ruimte creëren voor nieuwe inzichten en verdere ontwikkeling

David Jongste – Director Benelux and Management Consultant by Anderson MacGyver

Sensitiviteit

David Jongste brengt hiertoe een combinatie van talenten en ervaringen mee: consultant, informatiemanager, teamleider, bedrijfskundige – sensitief voor sfeer en sentimenten. “Ik doe de dingen die bij mij passen en waar ik voor sta. Als Director Benelux mag ik bijdragen aan het op orde houden van ons fundament. Daarmee creëren we ruimte voor nieuwe inzichten en verdere ontwikkeling. Alles vanuit mijn en onze kernwaarden.” 

Back to previous page
Get in touch!
David Jongste
Director Benelux | Management Consultant
david.jongste@andersonmacgyver.com+31 6 1467 3009