Alle publicaties ‘Alles draait om waarde voor klant, ecosysteem en organisatie’

‘Alles draait om waarde voor klant, ecosysteem en organisatie’

Share this article

Digitale transformaties en strategieën zouden primair vanuit een waarde-focus ingezet moeten worden. Meer dan om de interne processen en systemen draait het volgens Erik Vuuregge om de onderscheidende waarde voor klanten en het ecosysteem waarin bedrijven opereren. Organisaties ondersteunen bij het co-creëren van hun strategie, dat wordt zijn insteek als nieuwe lead Strategy bij Anderson MacGyver. 

“Laten zien welke vorm van groei en waardeontwikkeling het best bij onze klanten past”, vertelt de in 2019 bij het adviesbureau aangetreden oud-ondernemer. Kort na het afronden van zijn Master Business Informatics aan de Universiteit Utrecht startte hij in 2009 een bedrijf dat oplossingen ontwikkelde voor met name maakbedrijven binnen het MKB. 

“Naast het aansturen van softwareontwikkelaars en andere IT-specialisten gaf ik veel business- en strategie-gerelateerde adviezen”, vertelt hij. “Ik ben ook regelmatig druk geweest met IT en organisatieontwerp, maar mijn hart ligt toch echt aan de waardekant.” Na een Executive MBA aan de Nyenrode Business University en vier jaar als Management Consultant is Erik Vuuregge de nieuwe vaandeldrager van Anderson MacGyvers strategietak. 

Stempel drukken

Vuuregge is niet bang om zijn stempel op het DNA en het gezicht van het Strategy-gilde te drukken. “Ik ben erg te spreken over het werk van mijn voorganger, maar ik hou ervan om grenzen te verleggen. Zo wil ik me bij klanten meer gaan richten op het deel van hun strategie en activiteiten waarmee het geld verdiend wordt. De ondernemende kant van technologie en data dus, die waarde oplevert voor de klant en het ecosysteem.” 

“Wat mij betreft beschouwen we de bestaande corporate strategie van onze klanten daarbij niet langer als het vanzelfsprekende startpunt van een intern verandertraject. Als adviesfirma kunnen we nog meer het verschil maken als we meedenken hoe organisaties zich in het digitale tijdperk kunnen onderscheiden. Daarmee krijgen we wellicht ook nieuwe gesprekspartners. Naast de CIO zullen we dan vaker aan tafel zitten met CEO en CDO.” 

Het gedachtengoed, het intellectuele eigendom van Anderson MacGyver blijft leidend. “We hanteren bij alle trajecten onze beproefde modellen en concepten, zoals de multimodale analyse en het operating model canvas. Die we zullen blijven inzetten en doorontwikkelen. Ik wil dat alles overigens wel graag praktisch toepasbaar houden. Mijn achtergrond als ondernemer speelt hier vast een rol. Ik liet directies van klanten zien hoe ze slimmer konden opereren, hun klanten beter bedienen en de omzet verhogen. Nog steeds bekijk ik organisaties voornamelijk door deze bril.” 

Creativiteit

Daarnaast kun je strategie volgens de nieuwe Guild Lead Strategy niet los zien van creativiteit: “Nadenken over de toekomst, scenario’s en roadmaps ontwikkelen, voortdurend zoeken naar verbetering en nieuwe kansen. Daar hoort ook een duidelijke en oprechte ‘purpose’ en een scherp beeld van de waarde binnen het ecosysteem bij.” 

Dit alles komt tot uiting bij een groot energiebedrijf waarvoor Anderson MacGyver werkt. “Hun purpose is het ondersteunen van mensen en bedrijven bij de energietransitie en bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Daarnaast is er een duidelijke waardepropositie die in lijn is met de hogere doelen, namelijk duurzaam opgewekte energie leveren. Data en digitalisering maken ook hier nieuwe producten en bedrijfsmodellen mogelijk.” 

Bedrijfsactiviteiten en operatie hebben als uiteindelijke doel het leveren van waarde. De analytische en resultaatgerichte Vuuregge helpt bij het uitzoeken en beargumenteren van de strategische focus. Daarna stopt het voor hem en komen andere vormen van dienstverlening in beeld – al dan niet geleverd door Anderson MacGyver. “Begrijp me niet verkeerd: ik vind zaken als enterprise architectuur, IT en sourcingvraagstukken heel interessant, maar ik kies graag voor een andere vorm van focus en verdieping.” 

Vruchtbare aanpak

“Het gaat mij echt om de waarde voor het bedrijf, de klant en het ecosysteem. Dat doe ik in nauwe samenwerking met collega Management Consultants Gert Jan Oelderik en Tomas van Woerkom. Uiteraard kunnen we een beroep doen op een volledig team van andere specialisten.” 

Een voorbeeld van een vruchtbare aanpak is Vital Innovation, een bedrijf dat zich op basis van een digital twin van de leefomgeving ontpopt als platform voor duurzame huisvesting. “We hebben directie en aandeelhouders geholpen bij het maken van strategische keuzes voor de toekomst. Dit traject omvatte een verkenning van het ecosysteem waarbinnen het bedrijf opereert – met behulp van ons value web en het operating model canvas. Daarnaast hebben we een voorstel gedaan voor de invulling van de IT-architectuur.” 

Onze benadering kenmerkt zich door eenvoud, elegantie en een beproefde methode

Erik Vuuregge – Lead strategy and Management Consultant by Anderson MacGyver

“Onze benadering kenmerkt zich door eenvoud en elegantie, op basis van een beproefde maar zich steeds verder ontwikkelende methode”, vervolgt Erik Vuuregge. “Binnen het strategiedomein is daar intern de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt. Inmiddels kunnen we hier met een gerust hart mee naar buiten treden. Dat is mij door onze groepsdirectie overigens expliciet gevraagd. Ik krijg als dus echt alle ruimte.” 

Back to previous page
Get in touch!
Erik Vuuregge
Guild lead strategy | Management Consultant
erik.vuuregge@andersonmacgyver.com+31 6 132 453 02