Het begrijpen van bedrijfsactiviteiten als startpunt

Multimodale benadering

De digitale strategie heeft betrekking op de gehele organisatie; daarom is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de samenhang tussen het bedrijf en de impact die digitale ontwikkelingen hebben op deze bedrijfsactiviteiten. De bedrijfsactiviteiten van de klant vormen het startpunt voor het karakteriseren en beschrijven van een organisatie. Samen met de klanten verdelen wij de bedrijfsactiviteiten op in twee kenmerken: de activiteit voegt waarde toe voor de klanten, en in welke mate de activiteit specifiek is.

De digitale strategie heeft betrekking op de gehele organisatie; daarom is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de samenhang tussen het bedrijf en de impact die digitale ontwikkelingen hebben op deze bedrijfsactiviteiten.

De bedrijfsactiviteiten van de klant vormen het startpunt voor het karakteriseren en beschrijven van een organisatie. Samen met de klanten verdelen wij de bedrijfsactiviteiten op in twee kenmerken: de activiteit voegt waarde toe voor de klanten, en in welke mate de activiteit specifiek is.

Deze twee attributen maken een classificeren van de bedrijfsactiviteiten in 4 algemene soort mogelijk. Dit format ondersteund de zoektocht naar de meest geschikte oplossing wat betreft organisatie, werkwijze en management, en IT-diensten. De waarde hiervan is dat de klant een duidelijk begrip krijgt van de verschillende aspecten die een rol spelen in de uitvoering van die activiteit.

De analyse van activiteiten leidt tot een enthousiaste en soms fundamentele discussie onder klanten over wat voor soort activiteit het betreft. De visie van het bedrijf van de markt en diens diensten speelt hier ook een grote rol bij. De uitkomst van de discussie zorgt voor een solide basis voor de zoektocht naar oplossingen voor het ontwerpen van het IT-landschap en de organisatie zelf. De zakenmannen en IT zitten aan dezelfde tafel en spreken dezelfde taal; zij werken samen om de strategische doelstellingen van het bedrijf te halen.

Anderson MacGyver

Anderson MacGyver maakt impact door organisaties te helpen ongerealiseerde businesswaarde te benutten met het organiseren van de potentie van data en technologie. Wij adviseren strategisch management bij het ontwerpen en besturen van de digitale agenda en ontwerpen en implementeren multimodale organisaties en toekomstbestendige technologie- en datalandschappen.