Alle publicaties Partnerschap is samen puzzelen

Partnerschap is samen puzzelen

Share this article

Zomerkamp, 1954. Een groepje twaalfjarige jongetjes genieten van een onvergetelijke vakantie. Zonder het te weten nemen ze deel aan een van de meest bekende sociaalpsychologische experimenten omtrent groepsprocessen. Zonder elkaar ooit te hebben ontmoet, worden ze opgesplitst in twee groepen die niet op de hoogte zijn van elkaars bestaan. In de eerste week voeren ze allerlei activiteiten uit die leiden tot een sterke groepsband. Pas de tweede week komt de groep het bestaan van de andere groep te weten. Vooroordelen en stereotypes jegens de anderen komen naar boven en worden versterkt door competities met grote beloningen. Hoe kunnen twee groepen met verschillende meningen over elkaar effectief samenwerken?

Perceptie van het partnerschap

Wanneer wij agile, digitale organisaties ontwerpen en oprichten, merken wij dat organisaties steeds minder vaak geneigd zijn om samen te werken met partners. Toch zie ik vaak dat de meningen van deze partners over een samenwerking verschillen, en dat elke partij – bewust of onbewust – zijn eigen mening aan de andere partijen oplegt onder het mom van ‘de beste werkwijze’. Hiermee loop je het risico dat de ene partij zich niet gehoord voelt. Er is niet sprake van een echte samenwerking.

Gemeenschappelijke visie

In het experiment wordt de groep jongens geconfronteerd met een defect watervoorzieningssysteem. Enkel door samen te werken als een groep kan de puzzel worden opgelost. Bij Anderson MacGyver lossen wij de complexe puzzel op van het organiseren van samenwerkingen tussen partijen door dit te visualiseren op een grote poster met alle betrokken partijen tegelijkertijd in aanwezigheid. Dit maakt het volledige beheer duidelijk, vastgelegd in adviesstructuren op een strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarbij toont de poster ondersteunende principes voor samenwerken en een gedeelde visie. De poster zelf is al een tastbaar resultaat. Evenzo belangrijk is het samenwerkingsproces. Een dialoog wordt gestart waarin verschillende perspectieven en meningen worden uitgewisseld. Samen komen we tot nieuwe oplossingen.

Denk samen in mogelijkheden.

Back to previous page