Klantcases Herstructurering data en technologie van Nationaal Restauratiefonds

Herstructurering data en technologie van Nationaal Restauratiefonds

Share this article

Nationaal Restauratiefonds is een non-profit organisatie die eigenaren ondersteunt bij het behoud van gebouwen met monumentale waarde. In hun reis naar een onafhankelijke inrichting van data en technologie, was Nationaal Restauratiefond op zoek naar een goed data- en technologieorganisatieontwerp, een geschikt data- en technologielandschap en up-to-date platforms.

HUN VRAAG

Nationaal Restauratiefonds had een partner nodig om te helpen bij het herstructureren van hun data- en technologiestrategie en leidende principes, het opzetten van een moderne data- en technologieorganisatie en het selecteren van best passende platformen.

 • Hoe organiseren we besluitvorming in samenwerking vs. onafhankelijkheid per gewenste data en technologie dienst of platform?
 • Hoe organiseren we data en technologie om onze klanten zo effectief en efficiënt mogelijk van dienst te zijn?
 • Hoe vernieuwen we onze kern data- en technologieinfrastructuur, waarbij we een balans vinden tussen automatisering en maatwerk?
 • Hoe integreren we de diensten van ons externe Shared Service Center?

ONS ANTWOORD

Anderson MacGyver heeft Nationaal Restauratie-fonds geholpen met het creëren van een gedeelde visie op data en technologie, het herstructureren van hun organisatie en het selecteren van een lange termijn Data- en technologiepartner.

 • Onderzoeken van de opties voor het delen van data- en technologiediensten versus het onafhankelijk organiseren van data en technologie
 • Opzetten van de data- en technologiearchitectuur en het ontwerpen van een roadmap
 • Zowel kwalitatief als financieel onderbouwen van de beslissing om het data- en technologielandschap te vernieuwen
 • Herstructureer de data- en technologieorganisatie
 • Ontwerp de blauwdruk voor de integratie van SSC
 • Selecteer een platform en contracteer de nieuwe data- en technologiepartner

IMPACT+

De IT van Nationaal Restauratiefonds is volledig geherstructureerd, waardoor de organisatie klaar is voor de toekomst bij het realiseren van de core business ambities.

 • Duidelijke visie en uitgangspunten voor een zelfstandige data- en technologieorganisatie en standaard platformstrategie voor wat betreft keuzes in data en technologie
 • Uitgebalanceerde automatisering en maatwerk
 • Toekomstbestendige data- en technologieorganisatie

Anderson MacGyver is van onschatbare waarde gebleken tijdens het contracteren van onze nieuwe data- en technologieleverancier.

Dirk Oostenbrug, Transition Manager Nationaal Restauratiefonds
KLANTNationaal Restauratiefonds
INDUSTRIEFinanciële dienstverlening
LOCATIENL (HQ)
MEDEWERKERS60~ (2019)

Back to previous page