Data en technologie zijn van grote invloed op de wijze waarop organisaties opereren. Nieuwe bedrijven met nieuwe digitale businessmodellen veranderen de markt in een hoog tempo. Complete ecosystemen veranderen. Bestaande organisaties worden gedwongen na te denken over hoe ze in kunnen spelen op deze digitale ontwikkelingen.

Een duidelijke en uitvoerbare digitale strategie, die wordt gedragen door het leadership binnen een organisatie, is essentieel voor een digitale transformatie. Voor Anderson MacGyver is een digitale strategie uitvoerbaar als de vertaling naar organisatie, processen, systemen en partners is gemaakt. Hierbij realiseren wij ons heel goed dat naast het bouwen aan een digitale toekomst in veel gevallen ook de huidige processen en systemen (de ‘core’) moeten worden aangepakt.