Om concurrerend te blijven en steeds verder te digitaliseren is het voor organisaties van groot belang om voldoende wendbaar te zijn. Kennis van producten en diensten, bedrijfsprocessen, data en IT moeten worden geïntegreerd in een slagvaardige en wendbare organisatievorm. Het opbouwen van digitale kennis en datavaardigheden en het stimuleren van innovatie zijn hierbij belangrijke succesfactoren.

Anderson MacGyver ontwerpt en implementeert digitale organisaties op een multimodale wijze. Multimodaal houdt in dat gewenste ordening van rollen en leiderschap zullen verschillen per type bedrijfsactiviteit.