Data en technologie zijn van grote invloed op de wijze waarop organisaties opereren. Nieuwe bedrijven met nieuwe digitale businessmodellen veranderen de markt in een hoog tempo. Complete ecosystemen veranderen. Bestaande organisaties worden gedwongen na te denken over hoe ze in kunnen spelen op deze digitale ontwikkelingen.

Een duidelijke en uitvoerbare digitale strategie, die wordt gedragen door het leadership binnen een organisatie, is essentieel voor een digitale transformatie. Voor Anderson MacGyver is een digitale strategie uitvoerbaar als de vertaling naar organisatie, processen, systemen en partners is gemaakt. Hierbij realiseren wij ons heel goed dat naast het bouwen aan een digitale toekomst in veel gevallen ook de huidige processen en systemen (de ‘core’) moeten worden aangepakt.

Wil je meer weten over het opstellen van digitale strategieën? Neem dan contact op met Bor van Dijk.

Anderson MacGyver WP07 Digital strategy

WHITE PAPER #07 – DIGITAL STRATEGY, BUILDING YOUR COMPANY’S VISION AND JOURNEY TOWARDS BEING DIGITAL

Nowadays, technology and data are essential elements within your strategy. For succeeding in a digital world, the inevitable fusion of business and IT strategy is required: a digital strategy. This white paper introduces a 2×2 model helps you decide on the strategic focus of your digital ambitions.

DOWNLOAD

Anderson MacGyver WP05 Operating Model Canvas

WHITE PAPER # 05 – HET OPERATING MODEL CANVAS

This white paper explains the works of our Operating Model Canvas, an integral part of the Anderson MacGyver approach. The canvas will help organisations to reflect on the most effective and value added use of digital technology and to help shape the IT landscape.

DOWNLOAD

Anderson MacGyver White paper 4 - Refining the new oil - Turning data into value

WHITE PAPER # 04 – REFINING THE NEW OIL – TURNING DATA INTO VALUE

In dit whitepaper beschrijven we hoe organisaties uit de veelheid van data waardevolle kennis kunnen destilleren die kan zorgen voor meer inzicht in hun klanten, diensten en bedrijfsprocessen. We vertellen hoe waarde toegevoegd kan worden aan diensten en producten voor klanten, en hoe organisaties hun capabilities kunnen ontwikkelen om slimmer om te gaan met data.

DOWNLOAD