Om concurrerend te blijven en steeds verder te digitaliseren is het voor organisaties van groot belang om voldoende wendbaar te zijn. Kennis van producten en diensten, bedrijfsprocessen, data en IT moeten worden geïntegreerd in een slagvaardige en wendbare organisatievorm. Het opbouwen van digitale kennis en datavaardigheden en het stimuleren van innovatie zijn hierbij belangrijke succesfactoren.

Anderson MacGyver ontwerpt en implementeert digitale organisaties op een multimodale wijze. Multimodaal houdt in dat gewenste ordening van rollen en leiderschap zullen verschillen per type bedrijfsactiviteit.

Wil je meer weten over het ontwerpen en implementeren van digitale organisaties? Neem dan contact op met Edwin Wieringa.

Anderson MacGyver WP06 Organizing information and IT in the digital era

WHITE PAPER # 06 – ORGANIZING INFORMATION AND IT IN THE DIGITAL ERA
IT has become of paramount importance for enterprises because it enables creation of business value through information and fundamental redesign of business processes. This white paper explains key concepts of organizing IT based on the business value of business activities.

DOWNLOAD

Anderson MacGyver WP03 Wendbaarheid op maat

WHITE PAPER # 03 – WENDBAARHEID OP MAAT, EEN VOORWAARDE VOOR SUCCES!

Wij denken dat de mate van wendbaarheid van organisaties afgestemd moet zijn op de context waarin een organisatie zich bevindt. Hoe dynamischer de context, hoe wendbaarder je als bedrijf zou moeten zijn. Met dit whitepaper willen wij bijdragen aan het vinden van een optimale manier om te veranderen.

DOWNLOAD