Never let a good crisis go to waste – create your silver lining during the COVID-19 pandemic

De COVID-19 pandemie is een uitdaging voor bedrijven over de hele wereld. Desalniettemin, met de juiste houding kan deze crisis worden gebruikt als katalysator voor verandering en kan het organisaties zelfs in staat stellen zich in te zetten voor de maatschappij. Deze blog belicht de mogelijke positieve effecten van een crisis. Lees verder in het Engels.

Denk vanuit je klant

Door jezelf (soms letterlijk) in de schoenen van de ander te plaatsen, krijg je nieuwe inzichten. Ook bij IT-organisatieveranderingen is het essentieel de situatie vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Service design methoden zoals personas en customer journeys kunnen hierbij helpen.

Partnerschap is samen puzzelen

Voor een digitale en wendbare organisatie kiezen bedrijven steeds vaker voor strategische partnerships. De invulling van dit partnerschap is vaak een complexe puzzel. Iedere partij heeft immers net een ander beeld van de onderlinge samenwerking. Het is dan ook nodig om deze puzzel gezamenlijk op te lossen zodat inzichten worden uitgewisseld met als resultaat een effectief partnerschap.