Dynamiek van nut en noodzaak

Veranderingen op het gebied van demografie, klantwensen en een dreigend gat tussen vraag en aanbod van bedrijfsartsen dwingen Arbo Unie tot een meer op digitale leest geschoeide dienstverlening. Lisette van Breugel, sinds 2013 chief operating officer (COO) van Arbo Unie, vertelt over de keuzes en uitdagingen waar zij en haar collega’s voor staan.