Een contract hoort niet in de la

Het sluiten van een contract tussen klant en een leverancier is altijd een mooie bezegeling van gemeenschappelijke intenties en doelstellingen. Ongeacht de aard van de partnership moeten de onderlinge verwachtingen ten aanzien van geleverde diensten en de daarvoor te betalen vergoeding expliciet en meetbaar zijn – van commodity-dienstverlening tot vervanging van een kernsysteem.