Is het bekostigd hoger onderwijs het volgende digitaliseringsslachtoffer?

Kijkend naar de impact van technologie in verschillende sectoren en de huidige ontwikkelingen in de onderwijssector, is het niet de vraag óf, maar wanneer en hoe een disruptie gaat plaatsvinden in het traditionele hoger onderwijs in Nederland. Het wordt interessant om te zien welke onderwijsinstellingen tijdig de juiste maatregelen nemen om hun positie veilig te stellen c.q. te versterken.

Een contract hoort niet in de la

Het sluiten van een contract tussen klant en een leverancier is altijd een mooie bezegeling van gemeenschappelijke intenties en doelstellingen. Ongeacht de aard van de partnership moeten de onderlinge verwachtingen ten aanzien van geleverde diensten en de daarvoor te betalen vergoeding expliciet en meetbaar zijn – van commodity-dienstverlening tot vervanging van een kernsysteem.